Integritetspolicy
K&D STHLM | Org. nr 841016-0512

Version 2021.01.sv / uppdaterad: 2021-06-15

K&D STHLM är en Svensk firma med verksamhet i Sverige. Verksamheten, som består av K&D STHLM, organisationsnummer 841016-0512 och är uppdelad i olika verksamhetsavdelningar med särskilda namn mot marknaden (nedan tillsammans kallade ”K&D STHLM”, “Vi“, “Oss”), vi behandlar personuppgifter för våra klienter, deras företrädare och kontaktpersoner samt användare som använder våra tjänster och produkter. Följande avdelningar inom K&D STHLM:s verksamhet omfattas av denna policy: Webrooms, Yapo Kommunikation & mobilitetstjänster, teachify.se, webclouds.one.

Din integritet är viktig för oss och oavsett om vi behandlar personuppgifter om dig i egenskap av företagskund, leverantör eller privatperson så vill vi skydda din integritet. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy via våra hemsidor och/eller mobila applikationer (“Systemet“) såsom exempelvis, med ej begränsat till följande domäner: yapo.nu, yapo.se, webrooms.se, teachify.se och eventuella underdomäner (“Subdomains”) kopplade till respektive domän.

Vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår behandling via: dataskydd@yapo.nu

Genom att använda systemet på något sätt bekräftar du att du har läst och godkänner våra allmänna villkor och vår integritetspolicy och samtycker till att följa dem. Du har gjorts medveten om att Yapo erbjuder produkter och tjänster i sammarbete med  tredjepartsleverantörer (”Samarbetspartners”) som är självständiga tredje parter och innefattar, men är inte begränsat till, utomstående transportleverantörer, restauranger, logistikleverantörer, konsulter, och/eller andra leverantörer av mobilitetstjänster. Samarbetspartners väljer att självmant erbjuda sina produkter och tjänster via yapo:s webb- och/eller mobila applikationer (”systemet”). Yapo särskiljer på samarbetspartners som via systemet säljer eller på annat sätt erbjuder livsmedel (”Livsmedelsbutik”), färdiglagad mat (”Restaurang”), hem och -servicetjänster (”Service”, ”Tjänster”) – samt alla andra typer av samarbetspartners som via systemet bedriver annan typ av daglig varuhandel (Butiker).

1. Personuppgiftshantering och dataskydd
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1.1 För att kunna genomföra en beställning via systemet måste du registrera ett kostnadsfritt profilkonto (”klient-zonen”, ”Kundkonto”). I dina profilsidor sparar du eventuella leveransadresser och annan nödvändig kontaktinformation, samt orderinformation och eventuella kvitton.

1.2 För att genomföra en beställning via systemet måste du tillhandahålla och spara följande uppgifter; För- och efternamn, leverans och faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, tidpunkt för avhämtning och/eller leverans, ip-adress,  och andra uppgifter nödvändiga för att kunna genomföra uppdraget och eventuella åtaganden vi tar på oss gentemot dig.

1.2  Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra höga säkerhetskrav. Vid kommunikation via din Internet-sökmotor använder vi exempelvis SSL=Secure Socket Layer. Vi strävar efter att skydda kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter. Det omfattar kryptering av data och användning av pseudonymisering eller anonymisering i förekommande fall. Det omfattar också fysisk och logisk åtkomstkontroll, backup, loggar, krypterad kommunikation och andra åtgärder för att minska riskerna. Information kan dock behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form för att vi ska kunna förbättra systemet.

1.3 Du är medveten om att du närsomhelt kan redigera eventuella personuppgifter som du valt att dela med Yapo när du registrerade kontot på systemet, uppgifterna bör uppdateras av dig ifall att något av  de tidigare sparade uppgifterna har ändrats. Du är även medveten om att ditt konto först måste avslutas manuellt av dig för att dina personuppgifter ska sluta delas med Yapo. Du kan alltid kontakta oss på dataskydd@yapo.nu vid frågor om hur vi hanterar data och för att komma i kontakt med personuppgiftsansvarig.

1.4 Du godkänner att Yapo lagrar och använder dina person- och kontaktuppgifter. Detta görs för att kunna fullfölja åtaganden gentemot dig och våra samarbetspartners. Vi dokumenterar även all kommunikation med dig via e-post och annan webbtraffik kopplad till Yapo:s webbtjänster såsom klient-zonen, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av Yapo och våra samarbetspartners. För att återkalla ditt samtycke om hantering av personuppgifter kontakta oss på; dataskydd@yapo.nu.

1.5 Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter enbart under den tidsperiod som behövs för att uppfylla ändamålet med lagringen eller som framgår av lagar och bestämmelser. Om ändamålet bortfaller eller har fullgjorts raderas eller spärras dina personuppgifter. Vid spärrning raderas uppgifterna så snart lagstadgade, stadgeenliga eller avtalsmässiga förvaringstider inte hindrar detta, det inte finns anledning att anta att en radering strider mot dina skyddsvärda intressen, och en radering inte orsakar en oproportionerligt stor resursinsats på grund av lagringens särskilda art.

2 Information som samlas in av cookies och annan spårningsteknik
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2.1 vi använder olika tekniker för att samla in information till exempel genom att skicka cookies till din dator eller mobilenhet. Cookies är små datafiler som finns lagrade på datorns hårddisk eller i enhetens minne och de hjälper oss att förbättra våra Tjänster och din upplevelse och förstå vilka funktioner och vilka delar av våra Tjänster som är populära. Mer information finns i vår cookiepolicy cookie policy .

2.2. Information med hjälp av webbfyrar (ibland kallade ”spårpixlar”). Webbfyrar är elektroniska bilder som kan användas i våra Tjänster eller e-postmeddelanden och de hjälper till att leverera cookies, räkna besök och förstå hur våra Tjänster används och hur effektiva våra kampanjer är.

2.3 Vi samlar också in annan information som du ger direkt till oss, till exempel när du deltar i tävlingar och kampanjer, begär kundsupport, skickar oss e-post eller på annat sätt interagerar med oss. Information som vi kan samla om dig inkluderar ditt namn, e-postadress och annan information du väljer att ge oss.

2.4 Vi kan också få information från andra källor och kombinera denna information med information vi samlar in via våra Tjänster. Vi kan också samla in information från appbutiker när du laddar ner eller uppdaterar någon av våra applikationer.

2.5 Om du beställer på uppdrag av ett företag/juridisk person gäller detta integritetsmeddelande när vi samlar in personuppgifter om dig som kontaktperson.

3. Användning av personuppgifter
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vi kan använda information om dig för olika syften, till exempel för att;

3.1  Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra nuvarande Tjänster, Utveckla nya Tjänster, Svara på dina kommentarer, frågor och önskemål och ge kundservice och support.

3.2 Skicka dig tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, support och administrativa meddelanden.

3.3 Informationen behandlas med stöd av berättigat intresse, GDPR 6 (1) (f), och informationen raderas tre år och en månad efter att informationen samlats in.

4.  Dina rättigheter
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4.1 Självfallet har du rättigheter i samband med insamlingen av dina uppgifter. Vi klargör dem gärna för dig här. Om du vill utnyttja någon av de följande  (4.2 – 4.11 ) kostnadsfria rättigheterna behöver du bara meddela det till oss. Du kan då använda följande kontaktuppgifter utan att några andra kostnader uppkommer för dig än sändningskostnaden enligt bastariffen:

Per e-post: dataskydd@yapo.nu

Per post: K&D STHLM, Wibergsväg 7, 641 96, Katrineholm

För din egen säkerhet förbehåller vi oss rätt att när en förfrågan har gjorts inhämta ytterligare information som behövs för att bekräfta din identitet, och att vägra att handlägga förfrågningen om identifieringen inte är möjlig.

4.2 Du har rätt att begära av oss att få tillgång till de uppgifter som finns lagrade om din person.

4.3 Du har rätt att begära att personuppgifter som avser dig utan dröjsmål rättas och/eller kompletteras.

4.4 Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, om du bestrider personuppgifternas riktighet och behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har invänt mot behandlingen.

4.5 Du har rätt att begära att dina personuppgifter som finns lagrade hos oss raderas, i den mån inte behandling av dem är nödvändig för utövandet av rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av skäl som avser ett viktigt allmänt intresse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.6 Om du har gjort gällande din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling kommer vi att till alla mottagare för vilka de personuppgifter som avser dig har yppats meddela denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, om detta inte visar sig vara omöjligt eller kräva en oproportionerlig resursinsats.

4.7 Du har rätt att låta överföra personuppgifter som du har tillhandahållit åt oss till dig själv eller till en tredje part i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig sker detta bara om det är tekniskt genomförbart.

4.8 Om dina personuppgifter behandlas med stöd av berättigade intressen enligt artikel 4.1-f  GDPR har du enligt artikel 21 GDPR rätt att när som helst invända mot behandlingen. Du kan läsa mer om detta via;  https://gdprinfo.eu/sv/sv-article-21

4.9 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan. Detta påverkar inte lagligheten hos de uppgifter som insamlats fram till återkallandet. Vi ber dig att ha förståelse för att det av tekniska skäl kan ta en viss tid att genomföra ditt återkallande, och att du under den tiden fortfarande kan få meddelanden från oss.

4.10 Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagen eller om dina dataskyddsrättsliga anspråk på något vis har åsidosatts kan du inge klagomål till datainspektionen.

4.11 Du kan också mycket snabbt, enkelt och bekvämt utöva din rätt genom att logga in på ditt kundkonto och där direkt redigera eller radera de uppgifter som är lagrade där. Tänk på att du när du har raderat dina uppgifter inte längre har tillgång till våra tjänster på systemet. Detta omfattar bl.a. också åternedladdningsmöjligheter, se sparad data och möjligheten att ta emot betalningar från konsument. Säkra därför dina uppgifter innan du framställer ett krav på radering. Uppgifter som vi måste lagra på grund av lagstadgad, stadgeenlig eller avtalsmässig förvaringsskyldighet kommer att spärras istället för att raderas, så att de inte kan användas för andra ändamål.

5. Rättsliga grunder

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5.1 Din personliga integritet är viktig för oss och vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med relevant integritetslagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det krävs för att fullgöra ett avtal med dig och behandla kundärenden och tjänster som tillhandahålls av vår kundservice. Vi behandlar också dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse, såsom att rikta marknadsföring direkt till dig. När så krävs frågar vi om ditt samtycke.

5.2 Databaser inom vårat system är skyddade enligt yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Till följd av detta skydd gäller inte GDPR för publiceringen av personuppgifter på webbplatsen, om en sådan tillämpning skulle bryta mot yttrandefriheten.

5.3 Du visar berättigat intresse om du skapar ett konto på systemet, gör en köpförfrågan via systemet, besöker systemet genom via webbläsare på dator eller mobil enhet, eller om du på något annat sätt använder systemet.

6. Åldersgräns

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6.1 Du eller konsumenten kan behöva skapa ett konto och ange ett lösenord för att använda vissa funktioner på systemet. Du är medveten om att endast fysiska personer över 18 år får använda systemet, om du är yngre än 18 år får du inte skapa ett konto på systemet. Vi raderar eventuella kundkonton som skapats av minderåriga personer på systemet omgående.

7. Insamling av data

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
7.1 Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i princip endast i den mån detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en funktionell webbplats och/eller mobil aplikation samt vårt innehåll och våra tjänster via systemet, t.ex.när du registrerar dig på vår webbplats eller loggar in på ett befintligt kundkonto eller när du säljer eller beställer något via systemet.

7.2 Du samtycker till att tillhandahålla, underhålla och uppdatera sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som uppmanas av registreringsprocesserna. Du får inte efterge dig som någon person eller enhet eller förmedla din identitet eller anknytning till någon annan person eller enhet, inklusive att använda en annans användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation, olovligt beteende på systemet kan komma att anmälas till relevant myndighetsorgan.

7.3 Vi samlar in information om din elektroniska utrustning, till exempel mobil, dator och surfplatta, samt om din internetuppkoppling. Denna information omfattar sådan som genereras av serviceloggar och andra verktyg, däribland ditt operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Detta gör vi för att förbättra personliga erbjudanden till kunder och användare.

8. Tvistelösning
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tvist i anledning av avtalet skall i första hand lösas mellan parterna själva.  I andra hand skall tvisten avgöras enligt svensk rätt via den Allmänna Reklamationsnämnden och i sista hand av allmän domstol.

9. Hur använder vi datan som samlas in? vem delar vi den med? och varför delar vi med oss av datan?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9.1 Du har rätt att få mer information om hur och vem vi delar data med. Vid behov av sådan information kontakta oss på dataskydd@yapo.nu med dina kontaktuppgifter såsom , för- och efternamn, e-postadress och skriftlig förfrågan om vilken information ni undrar över.

X